Tokyo office

AddressSumitomo Fudosan Nishi-Shinjuku Building No. 5 3F
4-34-7 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan
MAP
Access1) JR line / Keio line / Odakyu line / Toei Shinuku - Oedo lines :
15-minute walk from Shinjuku station's south exit.
2) Toei Oedo line : 8-minute walk from Tochomae station's A5 exit.
3) Keio line : 9-minute walk from Hatsudai station's east exit.